مدیر غذا و دارو

 

خانم دکتر مرضیه اسماعیلی مقدم

دکتری حرفه ای داروسازی

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 اهداف:

  • تهیه، توزیع و مصرف بهینه دارو در سطح شهرستان
  • ارائه مطلوب خدمات دارویی در شهرستان

  • فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه غذا و دارو

  • تضمین ایمنی و ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های غذایی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی از تولید تا مصرف

  • افزایش توانمندی حوزه در پایش فرآورده های داروئی، غذائی، بهداشتی و آرایشی تولیدی در شهرستان

  • شماره تماس: 05831550321

  • آدرس: خیابان طالقانی، نبش چهار راه بهشت، دانشکده علوم پزشکی اسفراین