درباره ما

تاریخچه کتابخانه

 • این کتابخانه همزمان با افتتاح  بیمارستان  امام خمینی (ره) در سال 1377 افتتاح گردید.
 • درحال حاضر بیش از 1000 جلد کتاب، تخصصی و عمومی، مخزن کتابخانه موجود می باشد.
 • این کتابخانه در محدوده معاونت آموزشی بیمارستان فعال و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.

اهداف

اهداف بلند مدت:

 • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در بیمارستان
 • تمركز منايع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
 • تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
 • ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور
 • گسترش کتابخانه و ایجاد کتابخانه های دانشکده ای
 • گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی

اهداف کوتاه مدت:

 • به روز رسانی مجموعه براساس نیاز مجموعه
 • افزایش منابع تخصصی بر اساس گرایش و تخصص دانشجویان و اعضای هیئت علمی
 • استفاده از نیروی متخصص کتابدار در کتابخانه بیمارستان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تقویت دانشجویان و اعضای هیات علمی
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • سهولت دسترسی به منابع
 • برقراری استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع و کتابخانه

چشم انداز:

 • امید است طی سال های آینده با افزایش و غنی سازی مجموعه و سایر تجهیزات، به شکل مطلوبی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان خود باشد.

معرفی جامعه

 • این کتابخانه منابع مورد نیاز برای پزشکان و پرستاران، سایر پرسنل بیمارستان، دانشجویان و اعضای هیات علمی را تامین می کند.

ساعت کاری:

 • کتابخانه: 7 الی 14
 • مخزن: 7 الی 14
 • بخش امانت کتابخانه: 7 الی 14

اطلاعات پرسنل

 • علی عابدی
 • رشته تحصیلی: پرستاری
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سمت شغلی: عضو هیئت علمی
 • سیدجواد حسینی
 • رشته تحصیلی: پرستاری 
 • مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
 • سمت شغلیعضو هیئت علمی
 • اطلاعات تماس: 31550634