معرفی کارشناس مسئول تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی:

زهرا حاتمی جوشقان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

سوابق اجرایی و رزومه ورزشی:

-دارای مدرک مربیگری سطح یک فوتسال آسیا و داوری درجه 3 فوتبال

- دارای مدرک مربیگری و داوری درجه 3 تنیس روی میز

- دارای مدرگ درجه 3 مربیگری آمادگی جسمانی

- دارای مدرک مربیگری درجه 3 هندبال

- سرمربی تیم فوتسال لیگ برتری کیمیا اسفراین از سال 93 تاکنون

شماره تماس:

05831550641