کارت دانشجویی

دریافت کارت دانشجویی

دانشجویان پس از ثبت نام در واحد آموزش برای دریافت کارت دانشجویی به کارشناس امور رفاهی مراجعه نمایند.

مقررات استفاده ازكارت هاي دانشجويي

  • استفاده از اين كارت فقط براي صاحب آن مجاز مي باشد.

  • تحويل كارت در زمان تسويه حساب الزامي است.

  • فقدان كارت را در اولين فرصت به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد.

  • صدور كارت المثني مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي مي باشد ، در نگهداري آن دقت فرماييد.

  • از خم كردن كارت يا قرار دادن آن در جوار تلفن هاي همراه يا ميادين مغناطيسي قوي پرهيز نماييد.

دریافت کارت المثنی یا تعویض کارت دانشجویی

دريافت كارت المثني (دانشجوياني كه به هرعلت كارت دانشجويي خود را گم كرده اند) وهمچنین  تعويض كارت دانشجويي (دانشجوياني كه به هر علت كارت دانشجويي آنان شكسته ، مخدوش و يا غير قابل استفاده شده )  با پرداخت مبلغ مصوب شده،  از سوی دانشجو امکان پذیر می باشد.