غذای دانشجویی

ساعت توزیع ناهار

  • ناهار در سلف سرویس ها از ساعت 12:00 الی 13:45 توزیع می گردد.

  • دانشجویانی که غذا رزرو دارند چنانچه پس از اتمام ساعت توزیع غذا (13:45) جهت دریافت غذا مراجعه نمایند،اداره تغذیه هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل غذا به ایشان ندارد.

  • جهت دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نشده اند، صرفاً در صورت موجود بودن غذا (ناهار) از ساعت (13:45 الی 14) به صورت روز فروش به قیمت مصوب شده توزیع می گردد.

  • دانشجویان مکلف اند فقط در بازه زمانی تعریف شده به سلف سرویس مراجعه نمایند و پس از ساعت 14 اداره تغذیه در قبال ارائه غذا هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ساعت توزیع صبحانه و شام

  •  وعده صبحانه و شام دانشجویان به طور همزمان از ساعت 19 الی 20:45 در سلف سریس توزیع می گردد.

زمان رزرو غذا

  • مهلت رزرو و انصراف غذای هر وعده 48 ساعت قبل از تاریخ مورد نظر می باشد. لازم به ذکر است رزرو غذای شنبه ها تا جهارشنبه ساعت 12:00 امکان پذیر می باشد.

 دانشجویان گرامی برای مواجه نشدن با مشکلات در ارتباط با تغذیه دانشجویی حتما به دقت به تذکرات ذیل توجه کنند.

  •   اداره تغذیه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه غذای روز فروش به دانشجویان ندارد.

  • لازم به ذکر است غذای رزرو شده تنها در صورت حضور خود دانشجو و در موعد مقرر به ایشان تحویل می گردد. لذا خواهشمند است کارت تغذیه خود را به هیچ عنوان در اختیار دانشجویان دیگر و یا سایر افراد قرار ندهید.

  • دانشجویان گرامی لازم است در نگهداری اطلاعات مربوط به اتوماسیون تغذیه (نام کاربری و رمز عبور) دقت لازم را مبذول نمایند و در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی به عهده اداره تغذیه نمی باشد.

  • موجودی کارت تغذیه در زمان تسویه حساب عودت نخواهد شد لذا شایسته است که دانشجویان محترم کارت خود را به میزان لازم شارژ نمایند.