عنوان فرم
جایگاه شغلی (ماهیت کار)

از ديدگاهي كه جامعه نسبت به حرفه ام دارد رضایتمندم.
از نوع و کیفیت خدماتي كه ارائه ميدهم احساس رضایت میکنم.
احترامي كه گیرندگان خدمت براي حرفه من قائل هستند باعث رضایت من می شود .
از کارم بیشتر از اوقات فراقتم احساس لذت می کنم.
جایگاهی که در محل کار دارم متناسب با توانایی من است .
از ارزش معنوی شغلم رضایتمندم.
شغل و کار من محترمانه است.
کار و عملکرد من در مجموعه سازمان سودمند است.
از اینکه بگویم عضو و کارمند این سازمان هستم افتخار می کنم
در مقابل شرایط بهتر کار در موقعیتهای دیگر به راحتی کار خود را ترک می کنم.
من فعالیتهای مرتبط به شغل خود را دوست دارم.

امنیت شغلی

احساس امنیت شغلی و ثبات کاری در این سازمان(محیط کار) دارم.
از عدل و انصاف و عدم تبعيضي كه بين كاركنان توسط مسئولين وجود دارد خشنودم.
از قوانين و ضوابطي كه از من به عنوان يك کادر درمانی حمايت ميكند رضایتمندم.
از امكاناتي كه به منظور پيگيري هاي لازم در صورت بروز حوادث حين كار وجود دارداحساس رضایت می کنم.
از شرايط و امتيازاتي كه براي بازنشستگي ام در نظر گرفته شده است رضایت دارم.
از شرايط بيمه اي كه شده ام رضایت دارم.
ارتقای شغلی در محیط کار ما پیشرفت و ترقی شغلی به لیاقت و توانمندی فردی بستگی دارد.
در محیط کار ما به فرد امکان بروز توانمندی­ها و استعدادهایش داده می­شود.
در کار من حقیقتا شانس ترفیع یا ارتقای شغلی بسیار کم است.
در این شغل همه کسانی که کارشان را خوب انجام می دهند از فرصتهای عادلانه ای برای ارتقای شغلی برخوردارند
معتقدم اگر تلاش کنم آینده خوبی در شغلم در پیش رو دارم.
وضعيت و شرايط محيط كار
امكانات و تجهيزات لازم جهت ارائه خدمات مناسب، در محيط كارم وجود دارد.
موقعيت ، فضای فیزیکی و میزان نور محیطی، گرمایش و سرمایش محیط کارم مناسب است.
از حجم كاري كه در هر نوبت كاري بايد انجام دهم احساس رضایت می کنم.
ميزان ساعات كار كه در هفته برايم تعيين شده است منصفانه است.
از امکانات رفاهی (اتاق استراحت، امکانات ورزشی و ...)/ دکوراسیون و تجهیزات اداری محیطی محیط کارم با توجه به شرایط شغلی احساس رضایت می کنم .
حقوق و مزايا
در مقایسه با تورم اقتصادی، احساس می‌کنم، حقوق و مزایایم کافی است.
مجموعه پرداختی ها برای هزینه های معمولی زندگی خود و خانواده ام کافی است.
مجموعه پرداختهای سازمان با میزان زحمات و استحقاق من متناسب است.
در این اداره امکانات رفاهی به طور عادلانه بین کارکنان توزیع می­شود.
من فکر ميکنم به تلاشهای من آن گونه که شايسته است پاداش داده مي شود.
سياستگذاري مديريتي
از ميزان و نحوه حمايتي كه مديران از پرسنل فوریت مي كنند خشنودم.
از نحوه مديريت و حمايتي كه مسئولين در خصوص پيشرفت علمي و شغلی از من مي كنند رضایتمندم.
سیاستهای سازمان به‌گونه ای است که کارکنان را به بهبود کیفیت زندگی و روابط سازمانی سوق می دهد.
بسترهای لازم برای خلاقیت و ابتکار در کار فراهم است.
به رشد شخصیت و پرورش عزت و اعتماد به نفس کارمندان توجه کافی مبذول می شود.
برای ایجاد انگیزه و رفع کسالت و فرسایش شغلی راهکارهای مطلوبی وجود دارد.
مرکز به روشنی رسالت خود را به کارمندان منتقل می کند.
از اجراي مقررات و ضوابط اداري كه در محل كارم وجود دارد.
به نیازهای آموزشی ما توجه کافی می شود.
آموزش بدو خدمت برای شروع کار کافی و مناسب است.
از تناسبي كه بين شرح وظايف و وظايف محوله ام وجود دارد رضایت دارم.
هماهنگی لازم بین مدیران ارشد وجود دارد.
اهداف مرکز برای من روشن است.
نظارت و سرپرستي
من مسئول / رئیس خود را دوست دارم.
مسئول / رئیس من نسبت به زير دستانش توجه خوبی نشان مي دهد.
مسئول/ رئیس من دارای صلاحیت و شایستگی های لازم برای سرپرستی است.
مسئول/ رئیس من توانایی مدیریت تنش های شغلی و درگیری بین کارکنان را دارد.
مسئول/ رئیس من امور فوری و بحرانی را به خوبی مدیریت می کند.
به اندازه کافی در دسترس است و به قدر لازم مرا در انجام کارها راهنمایی و هدایت می کند.
احساس مسئولیت دارد و نسبت به سازمان دلسوز است.
از گزارش های مربوط به کارکنان برای رفع نواقص استفاده می‌کند.
موجبات ترفیع و ارتقاء کارکنان را فراهم می کند
از دادن مسئولیت به کارکنان خارج از شرح وظایف خودداری می کند
همه کارکنان فرصتی برای طرح مشکلات در حضور رئیس را دارند.
ارتباط با همکاران و سایرین
ارتباط حرفه اي بین همكاران در محيط كار مناسب است.
ارتباط حرفه اي بین مسئولین مافوقم با سایر کارمندان در محيط كار مناسب و محترمانه است.
از احترامي كه همكارانم نسبت به يكديگر در محيط كار قائلند رضایت مندم.
از روابطی كه بين همکاران فوریت و بیمارستان (پزشک و پرستار،و ...) وجود دارد رضایت مندم.
از روابطی که با سایر افراد بواسطه شغلم دارم رضایت مندم.
بین مدیر و کارکنان همدلی و اعتماد وجود دارد.
نشست دوره ای جهت طرح مسائل و مشکلات در کار، با رئیس/ مسئول فراهم است.
هماهنگی و همکاری و ارتباط مناسبی بین واحد کاری من با سایر واحدها وجود دارد.
همکاران و جو سازمانی
همکاران من به قدر کافی احساس مسئولیت و تعهد سازمانی دارند.
همکاران من فعال و خود جوش هستند و سرعت لازم را در انجام کارها دارند.
از اینکه در محیط کارم افراد با صداقت و اعتماد متقابل کار می کنند، احساس رضایت دارم.
تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان خوب است.
آرامش فکری جهت تمرکز بر امور اداری و شغلی وجود دارد.
ارتباط با زندگي شخصي
از نوبت كاري و هماهنگي كه با شرايط زندگي ام دارد خشنودم.
از امكانات رفاهي كه خارج از محيط كار براي كاركنان در نظر گرفته شده است خشنودم.
از شرايطي كه براي گرفتن مرخصي استحقاقي، استعلاجي و ... در صورت لزوم وجود دارد رضایمندم.