ماموریت دانشگاه

ماموریت دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 بر اساس سیاست های کلی کشور و وظایف تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آرمان های خود در حوزه های زیر فعالیت می نماید:

 

۱-  ارائه خدمات آموزشی در محدوده ی علوم تندرستی به منظور تامین نیازهای جامعه ، با تاکید بر دوره های تخصصی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه هیات علمی و نیروی متخصص و محقق.

۲- تولید علم و فنآوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای برای :

 • حل مشکلات سلامتی در سطح ملی و منطقه بهداشتی تحت پوشش
 • دستیابی به فنآوری در زمینه تولید فرآورده ها و محصولات پزشکی ، دارویی و غذایی استراتژیک ، برای تامین نیازهای داخلی و صادرات
 • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
 • فراهم نمودن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمانها ، موسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی به آنها
 • توسعه مدل ها و روش های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام سلامت ملی
 • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی

۳- ارائه خدمات سلامتی :

 • در تمامی سطوح (اول، دوم ، سوم و چهارم) به جامعه تحت پوشش
 • در زمینه ی فوق تخصصی بیمارستانی به تمامی جامعه ایران
 • ارائه آن دسته از خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست های جامع سلامت ملی است و بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری در مورد آنها نمی باشد.
 • انجام آن دسته از وظایق نظارت ، ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش که بعنوان قائم مقام وزارت متبوع بر عهده این داتشگاه نهاده شده است.

 

 

 • رسالت، چشم انداز و اهداف معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

 •  رسالت (Mission)
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین یکی از دانشگاه های تیپ سوم با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت در راستای نیازهای جامعه فعالیت می نماید و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های پژوهشی و فناوری های نوین به مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشگاه می پردازد.
 • این حوزه مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.
 •  
 • چشم انداز (Vision)
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزء دانشکده های مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد.
 •  
 • اهداف (Goals)
 • اجرای سیاستهای کلی و مصوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
 • توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در دانشکده
 • بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت سیستم آمار و اطلاع رسانی دانشکده
 • هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
 • بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران
 •  هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی.
 • حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور
 • حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشکده
 • برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده