بیانیه توافق سطح خدمت

این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است.

جهت آشنایی با خدمات قابل ارائه در هر بخش می‌توانید از طریق منوهای موجود در صفحه اصلی سایت دانشکدهبه میز خدمت الکترونیک و یا به وبگاه مربوطه همان قسمت مراجعه نمایید.

پاسخگوئی: عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان

تغییر و تحول در قوانین و شرایط استفاده ازتارنما

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین تمام حقوق مربوط به ویرایش شرایط استفاده، قوانین و نکات مطرح شده پیرامون آن را برای خود محفوظ می‌دارد.

 لینک به تارنماهای دیگر

پورتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین ممکن است شامل لینک‌هایی به تارنماهای دیگر باشد. تارنماهای لینک داده شده از درون این تارنما، تحت کنترل و نظارت ما نبوده و ما هیچ مسئولیتی را در قبال آنها بر عهده نمی‌گیریم. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین این لینک‌ها را تنها جهت ارائه تسهیلات به شما درون تارنما قرار داده و محتوای هر لینک، ارتباط خاصی به تارنما ما نداشته و ما مسئولیتی را در قبال آن نمی‌پذیریم.

در دسترس بودن

- تارنمای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین مجهز به امکان ثبت انتقادات و پیشنهادات شما متقاضیان گرامی از طریق "ارسال پیشنهادات" می‌باشد. در این قسمت شما می‌توانید، به صورت تمام وقت و در ۷روز هفته و ۲۴ساعت روز، تماس برقرار نمایید. به محض ثبت انتقاد یا پیشنهاد، سعی می‌گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

- تارنمای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین  به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

سامانه ملی 190 به منظور پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بهداشتی درمانی هموطنان عزیز مهیا و بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات شما عزیزان خواهد بود.