دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • معرفی ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

                 سرپرست ستاد :   سمیه دل رحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

تلفن: 05831550605

 

  • شرح وظایف:
  1. هماهنگی و پیگیری امور آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
  2. نظارت بر دریافت و ارسال مکاتبات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
  3. هماهنگی ، مشارکت و نظارت بر برگزاری آزمون های دانشجویان شاهد و ایثارگر
  4. همکاری و همفکری در خصوص رفع مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان
  • آیین نامه ها
  1. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر