معرفی مدیر آموزش

 

معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

  • معرفی مدیر:

 

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :  دکتر مجید کیان مهر

آخرین مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک : 

تلفن: 05831550640